ServiceVerkoop.eu - JavaScript developer
 • Shameless Promotion

 • JavaScript developer


  JAVASCRIPT DEVELOPER


  JavaScript is een objectgeoriënteerde scripttaal, ontwikkeld door NetScape, die vooral wordt gebruikt om webapplicaties te ontwikkelen en pagina’s van een website interactief te maken. Wat betreft het gebruik van JavaScript bestaan er twee varianten:


  Client-side
  De client-side variant wordt uitgevoerd via de browser van de gebruiker, met behulp van een zogeheten interpreter (in Windows is dit jscript.dll). De meeste browsers hebben tegenwordig een ingebouwde interpreter voor JavaScript.

  Server-side
  Bij deze variant vindt de daadwerkelijke actie (bijvoorbeeld een zoekopdracht) plaats op een server, die het resultaat vervolgens terugstuurt naar de browser.
  Wat de syntaxis betreft lijkt JavaScript op de programmeertaal Java, maar tussen deze twee talen bestaan grote verschillen. Zo is JavaScript, in tegenstelling tot Java, een scripttaal (in plaats van een ‘gewone’ programmeertaal). Dit houdt in dat je er scripts mee kunt schrijven: een soort mini-programmaatjes die veel voorkomende taken automatiseren. Verder creëert Java applicaties die in een virtuele machine uitgevoerd kunnen worden, terwijl JavaScript-code uitsluitend in een browser wordt toegepast. JavaScript kent daarnaast, anders dan Java, alleen objecten en geen klassen. Tot slot hoeft JavaScript-code niet te worden gecompileerd, omdat het alleen uit tekst bestaat.


  Enkele belangrijke eigenschappen van JavaScript zijn de volgende:


  Functioneel programmeren
  JavaScript is een functionele programmeertaal, wat inhoudt dat de informatieverwerking is geformuleerd in de vorm van functies (vergelijkbaar met wiskundige formules). Functies zijn in JavaScript altijd first-class, wat betekent dat functies gelijkwaardig zijn aan gewone objecten.

  Overerving op prototype-basis
  In plaats van klasse-gebaseerde overerving, zoals de meeste objectgeörienteerde talen, maakt JavaScript gebruik van prototype-gebaseerde overerving. Dit houdt in dat er geen klasse wordt gedefinieerd waarin objecten overeenkomstige eigenschappen hebben, maar dat het ene object dient als prototype voor het andere object.

  Reguliere expressie
  JavaScript beschikt over een ingebouwde ondersteuning voor reguliere expressie (ook wel regexp, regex of RE). Reguliere expressie is een manier om patronen te definiëren waarmee tekst kan worden herkend. Een eenvoudig voorbeeld van reguliere expressie vormen de jokertekens (meestal ? of *) die in veel besturingssystemen worden gebruikt om naar bestandsnamen te zoeken.  Associatieve arrays
  JavaScript biedt de mogelijkheid om arrays (datacontainers die je kunt zien als ladekasten) te voorzien van een betekenisvolle sleutel, waardoor ze in plaats van een nietszeggend volgnummer een relevante naam kunnen krijgen.
  JavaScript frameworks en AJAX
  Er zijn verschillende frameworks die gebruikmaken van JavaScript-functies en –widgets, bijvoorbeeld:
  • jQuery
  • Dojo Toolkit
  • ExtJS
  • Mochikit
  • script.aculo.us
  • Prototype
  • Scriptaculous
  • DWR  Binnen deze frameworks ligt de nadruk vaak op AJAX (Asynchronous JavaScript And XML). AJAX is een toepassing die communiceert met een server en data ophaalt om te laten zien op een webpagina. Het zorgt ervoor dat webapplicaties er net zo uitzien en net zo snel werken als normale (desktop)programma’s. AJAX maakt gebruik van JavaScript, XML, CSS (Cascading Style Sheets) en HTML. Om het gebruik van AJAX te vergemakkelijken, zijn er diverse toolkits ontworpen, bijvoorbeeld:


  ASP.NET AJAX (alias Atlas)


  Google Web Toolkit
  Wat doet een JavaScript developer?
  Tot de werkzaamheden van JavaScript developers behoren over het algemeen de volgende zaken:


  Ontwikkelen en implementeren van JavaScript-webapplicaties
  Onderhouden, testen en verbeteren van bestaande webapplicaties en JavaScript-code


  Verlenen van advies omtrent JavaScript-toepassingen
  Omzetten van requirements van opdrachtgevers in praktische JavaScript-oplossingen
  Optreden als probleemoplosser in voorkomende gevallen
  Verzorgen van de softwaredocumentatie op het gebied van JavaScript
  Voeren van overleg in een multidisciplinair (project)team met bijvoorbeeld andere webdevelopers, grafisch ontwerpers en interaction designers
  Belangrijke onderwerpen: functieomschrijving JavaScript developer, functie-eisen JavaScript developer, functieprofiel JavaScript developer, taken van een JavaScript developer, verantwoordelijkheden JavaScript developer, wat doet een JavaScript developer, wat is een JavaScript developer, werken als JavaScript developer, werkzaamheden JavaScript developer.  Waar werken JavaScript developers?
  De werkomgeving van JavaScript developers is nogal divers: aangezien JavaScript tot de populairste programmeertalen behoort, wordt het gebruikt door de meest uiteenlopende organisaties. Binnen een organisatie werken JavaScript developers over het algemeen samen met andere ICT-specialisten, onder wie andere developers (zowel back-end als front-end), interaction designers, software engineers en webdesigners.


  Indien u interesse heeft neem dan contact op
 • Voorwaarden